Important Announcement

Dear guests!
Recently a very tragic event happened in Chiang Mai where a pregnant woman had a miscarriage and fell into a coma after a massage. We do not know whether the massage caused this or not, but we would like to make our policy clear.

We do not perform most of our treatments on pregnant women, especially not full body massages and foot massage.
We do not recommend all of our treatments to persons that has a fever or illness.
We do not recommend all of our treatments to persons that has a severe heart condition or problem with blood pressure
We do not recommend all of our treatments to persons that are bruised, having open wounds or severe rash.
If you have any of these conditions or any problems with severe allergy, please let us know.

We send our love and our thoughts to the woman in Chiang Mai and hope that a terrible tragedy like this will never happen again.

Best regards
Serenity Massage & Spa Management and Staff.

Kära gäster!
Nyligen skedde en mycket tragisk händelse i Chaing Mai där en gravid kvinna fick ett missfall och sedan hamnade I koma efter en massage. Vi vet inte om det var massagen som orsakade detta, men oavsett så skulle Serenity Massage & Spa vilja klargöra sin policy.

Vi utför inte de flesta av våra behandlingar på gravida kvinnor, framförallt inte kroppsmassage och fotmassage.
Vi rekommenderar inte alla våra behandlingar till personer som har feber eller är sjuka.
Vi rekommenderar inte alla våra behandlingar till personer som har problemet med hjärtat eller blodtryck.
Vi rekommenderar inte alla våra behandlingar till personer med kroppsskador, med öppna sår, eller med kraftig klåda eller eksem.
Om något av ovanstående stämmer in på dig eller om du har någon allvarligare allergi, vänligen informera oss i förväg.

Vi skickar vår kärlek och tankar till kvinnan i Chiang Mai och hoppas att en så fruktansvärt tragedi aldrig händer igen.

Med vänliga hälsningar
Serenity Massage & Spas ledning och personal.